שירות לקוחות
תבריג

צינורות

ברכיים

מסעפים

מצמדים

מצרות

אומים

מאספים

מחסומים

מאסף קוי לניקוז AquaSlim

אביזרים למחסומים לרצפה

מחסומים לכיור

מחסומים לכיור אמרקאי

מחסומים למכונת כביסה

מערכת ניקוז אמבט

אביזרים משלימים

Kibbutz Sde Nehemia, Galil Elyon 1214500 | Phone: +972-4-6947517 | E-mail: info@huliot.com | www.huliot.com