שירות לקוחות
אספקת מים

צינורות

ברכיים לריתוך פלסטי

מסעף לריתוך פלסטי

אביזרי ריתוך פלסטי

ברכיים לריתוך הברגה

מסעף לריתוך הברגה

מתאמים לריתוך מתוברג

אביזרי ריתוך מתוברג

ברזים

אבזרי תיקון

כלי עבודה

שונות

Kibbutz Sde Nehemia, Galil Elyon 1214500 | Phone: +972-4-6947517 | E-mail: info@huliot.com | www.huliot.com