שירות לקוחות
שקע תקע

צינורות

ברכיים

מסעפים

צינורות ביקורת

מצרות

מצמדים

כובעי איוורור

אביזרי תיקון

אביזרים משלימים

מי גשם

אבזרים שונים לאסלה

סיפונים

Kibbutz Sde Nehemia, Galil Elyon 1214500 | Phone: +972-4-6947517 | E-mail: info@huliot.com | www.huliot.com