שירות לקוחות
תבריג

צינורות

ברכיים

מסעפים

מצמדים

מצרות

מאסף קוי לניקוז AquaSlim

מאספים

מחסומים

אטמים לתבריג

פפקים ואומים לתבריג

אביזרים לתבריג

מחסומים לכיור

מחסומים לכיור אמרקאי

מחסומים למכונת כביסה

מערכת ניקוז אמבט

אביזרים משלימים לתבריג

Kibbutz Sde Nehemia, Galil Elyon 1214500 | Phone: +972-4-6947517 | E-mail: info@huliot.com | www.huliot.com