שירות לקוחות
SmartLock

צינורות חלקים Smart Lock

מתאם זוית - ג'וקר

ברכיים

מסעפים

מצמדים

מצרות

מאספים

מחסומים

אביזרים ל-™SmartLock

מאסף קוי לניקוז AquaSlim

הגבהה

מכסים ורשתות

Kibbutz Sde Nehemia, Galil Elyon 1214500 | Phone: +972-4-6947517 | E-mail: info@huliot.com | www.huliot.com